Úřední deska

NÁZEV ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

SÍDLO ŠKOLY

Jana Šoupala 1609/6, Poruba, 708 00 Ostrava

ŘEDITEL ŠKOLY

Ing. Milan Chalupa

Jmenován starostou Městského obvodu Ostrava - Poruba od 1.8.2014
Ředitel je statutárním orgánem školy

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Marie Slabá
Je současně statutárním zástupcem ředitele školy
  

Součásti / IZO

Základní škola / 102520381

Školní družina / 120100291

Školní jídelna / 102968012

KAPACITA ŠKOLY

500  žáků

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ

79-01-C/01 Základní škola

PRÁVNÍ FORMA

příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL

Město Ostrava, Městský obvod Poruba

70984751

DIČ

CZ7098451 – škola není plátcem DPH

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna a.s. 1649340389/0800

REZORTNÍ IDENTIFIKÁTOR PRÁVNICKÉ OSOBY

600144861

DATOVÁ SCHRÁNKA

my9mqua

GDPR - KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,  IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,  ID datové schránky: ewann52

pověřenec pan Martin Krupa,
e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz
tel. č.: + 420 724 356 825

POČET TŘÍD

1. - 5. ročník:       8 tříd

6. - 9. ročník:       8 tříd

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLE

 VÝUKA PROBÍHÁ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU- 1. - 4. ročník, 6. - 9.ročník 

VÝUKA PROBÍHÁ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU-  5. ročník

VÝROČNÍ ZPRÁVY

 Výroční zpráva o činnosti 2016-2017

 Výroční zpráva o činnosti 2017-2018

Výroční zpráva o činnosti 2018-2019

 Výroční zpráva Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019

ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 

Rozpočet a střednědobý výhled 2018_2021.pdf

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace
Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00 Ostrava

Úřední hodiny podatelny: pondělí - pátek 8.00 - 13.00

Elektronická adresa podatelny:  zssoupala(zavináč)email.cz

 Identifikátor datové schránky:  my9mqua

Do datové schránky škola přijímá dokumenty ve formátu:

a) formát Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005),
b) formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948),
c) formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6 – nekomprimovaný),
d) formát JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918),
e) formát Graphics Interchange Format (GIF),
f) formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation
(PCM),
g) formát XML,
h) proprietární formáty dokumentů vytvářené například kancelářskými aplikacemi.

Dokumenty v digitální podobě budou převzaty na těchto přenosných nosičích:

- CD/ DVD

- USB Flash Disk

a to ve formátech:

a) formát Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005),
b) formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948),
c) formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6 – nekomprimovaný),
d) formát JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918),
e) formát Graphics Interchange Format (GIF),
f) formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation
(PCM),
g) formát XML,
h) proprietární formáty dokumentů vytvářené například kancelářskými aplikacemi.

POSTUP PŘI DORUČENÍ CHYBNÝCH A NEÚPLNÝCH ZPRÁV A DOKUMENTŮ

Při doručení datové zprávy, u které bude zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných školou, dojde k odmítnutí a odstranění zprávy.

Pokud  doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je MOŽNO určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, škola dokument dále nezpracovává. Není-li škola schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Škola postupuje obdobně i v případě, že zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.