Spolek rodičů

Vážení rodiče,

členské příspěvky na školní rok 2017/2018 budou vybírány do 31. října 2017 a to ve výši 350 Kč na rodinu (platí starší ze sourozenců).

Z rozpočtu Spolek financuje aktivity podporující rozvoj našich dětí – jako například účast na různých soutěžích, nákupy odměn, exkurze, školní výlety, školní projekty, apod. Spolek z rozpočtu také zpříjemňuje prostředí školy poskytnutím finančního daru (podpora nákupu školních skříněk) či samotným nákupem různého vybavení (koberce, boxy na papírové ručníky, nástěnky, apod.). V neposlední řadě také Spolek finančně podporuje školní družinu, kde většina žáků z prvního stupně tráví stejný čas jako ve škole. Dále Spolek finančně zajišťuje tradiční školní maškarák a mikulášskou nadílku.

Aby žáci nemuseli nosit peníze v hotovosti, preferujeme úhradu na bankovní účet Spolku číslo 2101268478/2010, jako variabilní symbol použijte 20172018 a do poznámky napište prosím jméno, příjmení a třídu staršího ze sourozenců. Členský příspěvek můžete i nadále platit u třídního učitele.

Spolek rodičů používá transparentní účet, na účetní transakce můžete nahlédnout zde:

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

 

Děkujeme,

Spolek rodičů a přátel školy