Školská rada

Členové školské rady

 

Členové voleni pedagogickými pracovníky školy:

Mgr. Marie Slabá - předseda
Mgr. Renáta Drozdková

Členové jmenováni zřizovatelem:

Mgr. Martina Dušková
Ing. Vítězslav Matuška

 

Členové voleni zákonnými zástupci žáků:

Radka Kretová
Mojmír Žák


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Je zřízena podle §167 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Školská rada má šest členů, jejich funkční období jsou 3 roky.