ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše škola nabízí možnost umístění dětí před a po vyučování do školní družiny. Děti zde pod vedením vychovatelek rozvíjejí své schopnosti a dovednosti.

Náplň výchovně-vzdělávací činnosti v družině je různorodá.
Vychovatelky se snaží o všestranný rozvoj dětí: tělesná výchova - závodivé a míčové hry, atletika - běh na čas, hod do dálky, každoroční účast na závodech v běhu "Ostravský běžecký závod".

Děti si pod dozorem vychovatelky mohou psát domácí úkoly. Pro všechny děti v družině je zajištěn pitný režim. Vštěpujeme dětem zásady společenského chování při obědě, hygienické návyky, umět o něco požádat, poděkovat, pozdravit.

Vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a vzájemně se informují o chování a problémech dětí.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

vedoucí školní družiny: Pavla Olšarová
vychovatelka Věra Wyrwolová
vychovatelka Zdeňka Kubalová          
vychovatelka    Michaela Holišová

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí - pátek      6:00 - 8:00            11:40 - 17:00

   

 

POPLATEK ZA ŠD:

Poplatek činí 130,-Kč/ měsíc. Tato částka se hradí nejlépe jednorázově na celý školní rok na účet školy č.ú.: 1649340389/0800, pod přiděleným variabilním symbolem příkazem k úhradě nebo složenkou. Ve výjimečném případě je možno platbu provést přímo na pokladně školy.


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751

724 694 411 kancelář

602 220 041 ředitel školy

ID datové schránky my9mqua

Kompletní kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou