ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše škola nabízí možnost umístění dětí před a po vyučování do školní družiny. Děti zde pod vedením vychovatelek rozvíjejí své schopnosti a dovednosti.

Náplň výchovně-vzdělávací činnosti v družině je různorodá.
Vychovatelky se snaží o všestranný rozvoj dětí: tělesná výchova - závodivé a míčové hry, atletika - běh na čas, hod do dálky, každoroční účast na závodech v běhu "Ostravský běžecký závod".

Děti si pod dozorem vychovatelky mohou psát domácí úkoly. Pro všechny děti v družině je zajištěn pitný režim. Vštěpujeme dětem zásady společenského chování při obědě, hygienické návyky, umět o něco požádat, poděkovat, pozdravit.

Vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a vzájemně se informují o chování a problémech dětí.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

vedoucí školní družiny: Pavla Olšarová
vychovatelka Věra Wyrwolová
vychovatelka    Michaela Holišová

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí - pátek      6:00 - 8:00            11:40 - 17:00

 

POPLATEK ZA ŠD:

Poplatek činí 130,-Kč/ měsíc. Tato částka se hradí nejlépe jednorázově na celý školní rok na účet školy č.ú.: 1649340389/0800, pod přiděleným variabilním symbolem příkazem k úhradě nebo složenkou. Ve výjimečném případě je možno platbu provést přímo na pokladně školy.

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠD O PRÁZDNINÁCH

V souladu s § 8 odst. 2 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele  stanovuji rozsah přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin ve školním rce 2018/2019 takto:

29. 10. - 30. 10. 2018

27. 12. 2018 - 2. 1. 2019

1. 2. 2019

4. 2. – 10. 2. 2019

18. 4. 2019

1. 7. – 31. 8. 2019
 

DOKUMENTY:

Řád ŠD: Řád ŠD.pdf