Projekty s dotací Statutárního města Ostravy

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

  Naše škola je jako partner zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 Realizace projektu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 Forma financování Projekt je 85% spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů,...

Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ 2019

Rada města usnesením č.01672/RM1822/26 ze dne 18. 06. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  28 000 Kč na realizaci projektu "Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ 2019", č.j. SMO/331376/19. Schválený příspěvek je...

Škola kreativně

Rada města usnesením č.00784/RM1822/13 ze dne26. 02. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  60 000 Kč na realizaci projektu "Škola kreativně", kód 18/0653 Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů...

TalentŠou

Rada města usnesením č. 00785/RM1822/13 ze dne 26. 02. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  200 000 Kč na realizaci projektu "TalentŠou", kód 18/1471. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů...

Projekt Aktivní škola

Rada města usnesením č. 08475/RM1418/118 ze dne 20.2.2018 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  50 000 Kč na realizaci projektu "Aktivní škola", kód 17/1429. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů...

Projekt "Škola plná soutěží a zábavy"

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Statutární město Ostrava  - rada města usnesením č. 05721/RM1418/83 ze dne 14. 2. 2017 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 60.000,- Kč. Cílem projektu Škola plná soutěží a zábavy je...

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I

  Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I“,  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Na naší škole působí v rámci projektu školní psycholog a pedagogičtí pracovníci se účastní interních workshopů, které vedou...

Všestranný rozvoj dětí na ZŠ Šoupala

Statutární město Ostrava  - rada města usnesením č. 03359/RM1418/50 ze dne 8 3. 2016 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 50.000,- Kč. Tento projekt byl složen z následujících tří dílčích projektů – Svátek fotbalu 2016, Anglická gramotnost a Čítárna....

Projekt Pojďme něco dělat

V roce 2015 jsme realizovali projekt "Pojďme něco dělat" s dotací 40.000,- Kč.  Průběh realizace projektu Partnery projektu byl Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609 a FC Baník Ostrava, a.s. Snahou bylo docílit toho, že škola by měla být nejen...

Projekt Malovaná sportovní škola

MALOVANÁ SPORTOVNÍ ŠKOLA                 Cílem tohoto projektu bylo ukázat, že nejsme pouze sportovní, ale taky kulturně uvědomělá...

1 | 2 >>