Projekty OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

  Naše škola je jako partner zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 Realizace projektu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 Forma financování Projekt je 85% spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů,...

Otevřená škola

Naše škola je zapojena v projektu „Otevřená škola“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011398 Projekt  je realizován a bude probíhat v termínu 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a ze státního...

Rozvoj digitálních kompetencí

Hlavní řešitel projektu: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Naše škola je partnerem bez finanční účasti Hlavní aktivitou projektu bude vypracování Vzdělávacího programu Digitální kompetence učitele základní školy.  Projekt je předkládán v rámci Výzvy č. 02_18_067 Implementace...

Spolupráce na škole

Naše škola je zapojena v projektu „Spolupráce na škole“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743 Projekt  je realizován a bude probíhat v termínu 1.3.2017 - 28.2.2019. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a ze státního...

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I“,  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Více informací o projektu naleznete na webových stránkách...