Projekty OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozvoj digitálních kompetencí

Hlavní řešitel projektu: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Naše škola je partnerem bez finanční účasti Hlavní aktivitou projektu bude vypracování Vzdělávacího programu Digitální kompetence učitele základní školy.  Projekt je předkládán v rámci Výzvy č. 02_18_067 Implementace...

Spolupráce na škole

Naše škola je zapojena v projektu „Spolupráce na škole“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743 Projekt  je realizován a bude probíhat v termínu 1.3.2017 - 28.2.2019. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a ze státního...

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzvdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/ Projekt je...