OP PMP

Naše škola se zapojila do dotačního programu v rámci  projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji I a II“ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV, specifický cíl I – Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi – Obědy do škol: více informací o projektu

Upozorňujeme všechny příjemce bezplatné stravy na nutnost vyzvedávání přihlášených obědů a včasné odhlašování v případě nepřítomnosti žáka ve škole. Protože nevyzvednutý oběd v době pobytu ve škole a 1. den nepřítomnosti není hrazen z projektu, musí zákonný zástupce cenu potravin škole uhradit.  Od 2. dne nepřítomnosti hradí zákonný zástupce strávn íka veškeré náklady, tzn. cenu potravin dle věkové kategorie + ostatní náklady dle platné kalkulace pro školní rok 2018/2019 .


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751


ID datové schránky my9mqua

Kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou