Obědy do škol

Obědy do škol

Naše škola se zapojila do dotačního programu v rámci  projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji I, II a III “ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV, specifický cíl I...