Projekty MŠMT

Plaváčci

Škola je zapojena do rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa - období leden-červen 2019) a (V. etapa - období září - prosinec 2019). Cílem tohoto projektu je úhrada, případně částečná úhrada nákladů na dopravu k výuce plavání na...

Realizace pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“

Na naší škole probíhá tento projekt v rámci školní družiny pod vedením zkušených trenérek.

Projekt - Práce s třídním kolektivem

V rámci programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015 jsme realizovali projekt "Práce s třídním kolektivem", evid. č. projektu 0118/PK/2015. Výše dotace poskynuta MŠMT činila 36.000,- Kč, 10.000,- Kč bylo hrazeno z neinvestičního příspěvku školy od...