Země – moře, kontinenty, vesmír

Jak vznikly na Zemi kontinenty? Co je skleníkový efekt? Proč se během bouřky blýská a hřmí? Na tyto a mnohé další otázky na téma Země naleznete odpověď v této knize. Jasně jsou zde popsány geologické, geografické, klimatické a kosmické souvislosti dějů v zemském jádře, na zemském povrchu, v atmosféře i ve vesmíru. Všechny poznatky jsou podány zajímavou a srozumitelnou formou.