Zápis do 1. tříd

Informace pro zájemce o prohlídku školy :


Nabízíme možnost individuální prohlídky školy po předchozí telefonické domluvě na těchto telefonních číslech:
724 694 421, 724 694 416

Nabízíme možnost dietního stravování ve školní jídelně - bezlepková, bezlaktózová strava.

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

  • 1. 4. 2020 12.30 - 16:30 hod.
    2. 4. 2020 14:00 - 16:00 hod.
  • zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014

Rozhodnete-li se zapsat dítě na naši školu, u zápisu je nutné předložit:

  • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
  • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky
  • v případě opatrovnictví a pěstounství kopii rozhodnutí soudu

Kritéria pro přijetí:    1. spádovost
                                      2. věk dítěte
                                      3. sourozenec stávajícího žáka
                                      4. loňský odklad na naší ZŠ
Příchodem k zápisu zákonný zástupce souhlasí s účasti dítěte na motivační části zápisu, kde učitel bude posuzovat školní zralost dítěte.

V případě, že se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi si s Vámi domluvíme náhradní termín.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními čísly na webových stránkách školy a na hlavních vstupních dveří  do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději do  8. 4. 2020
Písemné rozhodnutí nebude zákonným zástupcům zasíláno, bude však součástí spisu dítěte ve škole.

Dle § 38 Správního řádu je stanovena možnost nahlížení do spisu dne  22. 4. 2020  8:00 - 12:00 hod. v kanceláři školy.

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

K odkladu je nutno dodat :
-   žádost zákonného zástupce (obdržíte u zápisu)

-   doporučení Pedagogicko -  psychologické poradny 
-   doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny tři dokumenty je  nutno odevzdat u zápisu, ve výjimečném případě po předchozí dohodě doručit ředitelství školy nejpozději do 31. 5. 2020

Bližší informace na tel. č. 777 660 367. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitel školy.
V případě rozhodnutí  o odkladu musíte přijít příští rok opět k zápisu.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o odklad vyhoví, zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje:
v mateřské škole,
individuálním vzděláváním,
vzděláváním v přípravné třídě ZŠ,
vzděláváním ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální,
vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

Spádová oblast naší školy:

Badatelů
Bedřicha Nikodéma
Heyrovského
Jana Šoupala
Jasmínová
Jiřinková
Kosmická
Miroslava Bajera
náměstí Antonie Bejdové
náměstí Václava Vacka 1671 – 1675, 6044, 6045
Plk. Rajmunda Prchaly 4475, 4479, 4480, 4485 - 4489
Podroužkova 6046 – 6049
Svojsíkova
U školky
Zdeňka Štěpánka
 

Pro větší informovanost rodičů připravilo MŠMT  Desatero pro rodiče