Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

  • bude probíhat v termínu 3. a 4. 4. 2018 vždy od 12:00 - 17:00 hod.
  • zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012

Rozhodnete-li se zapsat dítě na naši školu, u zápisu je nutné předložit:

  • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
  • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky
  • v případě opatrovnictví a pěstounství kopii rozhodnutí soudu

Kritéria pro přijetí:    1. spádovost
                                    2. věk dítěte
                                    3. sourozenec stávajícího žáka
                                    4. loňský odklad na naší ZŠ
Příchodem k zápisu zákonný zástupce souhlasí s účasti dítěte na motivační části zápisu, kde učitel bude posuzovat školní zralost dítěte.

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními čísly na webových stránkách školy a na hlavních vstupních dveří  do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději do 14. 4. 2018.
Písemné rozhodnutí nebude zákonným zástupců zasíláno.
V případě, že se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi si s Vámi domluvíme náhradní termín.

K odkladu je nutno dodat :
-   žádost zákonného zástupce (obdržíte u zápisu) nebo
zde
-   doporučení Pedagogicko -  psychologické poradny 
-   doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny tři dokumenty je  nutno odevzdat u zápisu, ve výjimečném případě po předchozí dohodě doručit ředitelství školy nejpozději do 31.5.2018.
Bližší informace na tel. č. 777 660 367. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitel školy.
V případě rozhodnutí  o odkladu musíte přijít příští rok opět k zápisu.
Spádová oblast naší školy:

Badatelů

Heyrovského

Jana Šoupala

Jasmínová

Jiřinková

Kosmická

náměstí Václava Vacka 1671 – 1675, 6044, 6045

Podroužkova 6046 – 6049

Svojsíkova

U školky
 

Pro větší informovanost rodičů připravilo MŠMT  Desatero pro rodiče

 


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751

724 694 411 kancelář

602 220 041 ředitel školy

ID datové schránky my9mqua

Kompletní kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou