Výzva č. 56 - Projekt Jazykové znalosti

Výzva č. 56 - Projekt Jazykové znalosti

Projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2365, s názvem Jazykové znalosti byl schválen a bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Naše škola se zapojila do těchto šabon:

Šablony klíčových aktivit:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Rok alokace: 2015

Alokovaná částka: 896.390,-- Kč