Vnitřní řád školní knihovny

• Knihy ze žákovské knihovny si mohou půjčovat všichni žáci a zaměstnanci školy.

• Knihy se půjčují podle rozvrhu výpůjční doby.

•Knihy se půjčují na 1 měsíc, nejvýše 3 svazky.

• S knihami žáci zacházejí šetrně, udržují je v čistotě, nic z nich netrhají ani do nich nepíší.

• Každou vypůjčenou knihu si žák prohlédne a případnou závadu hlásí knihovnici. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice.

• Knihy, které žáci vyndají z police, ukládají zpět na určené místo.

• Není dovoleno vytahovat identifikační lístky či je přemisťovat mezi jiné stránky v knize.

• Použije-li žák vybavení knihovny, před odchodem vše umístí na původní místo.

• Do knihovny není povolen vstup v botách.

• Do knihovny není povolen vstup s jídlem a pitím.

• Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád.