Velká encyklopedie vědy – fyzika, chemie, biologie

Velká encyklopedie vědy – fyzika, chemie, biologie

Ideální referenční příručka pro studenty fyziky, chemie a biologie.

Srozumitelný text a přehledné uspořádání umožňují snadné pochopení všech oblastí dané problematiky. .

Jasně formulované definice všech klíčových termínů a pojmů. .

Propracovaný systém odkazů umožňuje propojení mezi příbuznými oblasti. .

Přehledné ilustrace a názorné diagramy napomáhají k objasnění řešeného problému. .

Detailní rejstřík zaručuje snadné vyhledávání všech termínů a pojmů v knize .

Jednoduchý průvodce pro přípravu studentů ke zkouškám.