Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2018/2019:

  • 24. 10. 2018
  •   9.   1. 2019
  • 13.   3. 2019
  • 29.   5. 2019   od 16:00 hod.

Vždy od 16.30 hodin.