Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I“,

 reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/rozvoj-rovneho-pristupu-ke-vzdelavani-ve-meste-ostrava-i/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.