Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

 

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,

 reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Na naší škole působí v rámci projektu školní psycholog a pedagogičtí pracovníci se účastní interních workshopů, které vedou odborníci z praxe a externího vzdělávání v akreditovaných kurzech.

 

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.