Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

 

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Realizace projektu
1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol. Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let zaměřené na inkluzivní vzdělávání.

Na naší škole působí v rámci projektu školní speciální pedagog.

Další informace k projektu: https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/rozvoj-rovneho-pristupu-ke-vzdelavani-ve-meste-ostrava-iii/