Prodej stravenek

Stravenky na následující kalendářní měsíc se prodávají vždy poslední pracovní den v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Výdej obědů do nosičů probíhá v dobách 11.15 - 11.30 a dále pak 13.45 - 14.00.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb., par.119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence).