Přípravná třída

V případě dostatečného zájmu (minimálně 10 dětí), bude od 1. 9. 2020 na naší škole otevřena přípravná třída.
Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná, děti budou mít možnost navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.
K žádosti nutno doložit kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky ze školy, kde se dostavíte k zápisu a Doporučení školského poradenského zařízení
(Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) k docházce v přípravné třídě.Vyjádření školského poradenského zařízení může být také uvedeno přímo na žádosti.
V případě, že budete žádat při zápisu o odklad na naší škole, všechny formality vyřídíte současně.
Žádost musíte podat nejpozději do 15. 6. 2020. Poté Vám bude sděleno, zda podalo žádost dostatečný počet zájemců a třída bude zřízena.
Rozhodnutí o přijetí bude vydáno dle ustanovení § 47 odst.2  a § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb.(Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb.(Správní řád).

Vzor žádosti

Způsob podání žádosti

1. do datové schránky školy (my9mqua)

2. e-mailem na zssoupala@email.cz

3. poštou na adresu Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace, Jana Šoupala 1609/6, Poruba, 708 00, Ostrava nebo přímým vhozením do schránky na škole.

4. osobním podáním s dodržením níže uvedených podmínek:

Aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, je nutné se předem objednat na určitou hodinu. To je možné učinit  telefonicky na tel.č. 777 660 367 a 724 694 411