Parker Steve - Otázky a odpovědi - Lidské tělo

Parker Steve - Otázky a odpovědi - Lidské tělo

Seznamte se s novými úžasnými fakty!

V bohatě ilustrované encyklopedii najdete odpovědi na více než 70 otázek podstatných pro pochopení fungování lidského těla.

Přesné nákresy, fotografie a podnětné testy prohloubí vaše základní znalosti o lidském těle.