Důležité kontakty

Základní škola

Ředitel školy

Ing. Milan Chalupa

602 220 041

milan.chalupa(zavináč)zssoupala.cz

Škola

 

 

zssoupala(zavináč)email.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Marie Slabá

724 694 416

marie.slaba(zavináč)zssoupala.cz

Výchovná
poradkyně

Mgr. Táňa Hlavatá

724 694 425

tana.hlavata(zavináč)zssoupala.cz

Metodik prevence

Mgr. Marie Slabá 724 694 416 marie.slaba(zavináč)zssoupala.cz

Školní psycholog

Mgr. Jiří Skalský

724 694 419

jiri.skalsky(zavináč)zssoupala.cz

Asistent
pedagoga

Mgr. Lucie Kolačková

 

lucie.kolackova(zavináč)zssoupala.cz

Asistent
pedagoga

Bc. David Wysoudil      david.wysoudil(zavináč)zssoupala.cz

Ekonomka školy

Jana Kubíková

777 660 367

jana.kubikova(zavináč)zssoupala.cz

Referentka školy

Bc. Lucie Šateková

724 694 411

lucie.satekova(zavináč)zssoupala.cz

Školní družina

Vedoucí ŠD

Pavla Olšarová

724 694 415

pavla.olsarova(zavináč)zssoupala.cz

Vychovatelka

Věra Wyrwolová

724 694 410

vera.wyrwolova(zavináč)zssoupala.cz

Vychovatelka Michaela Holišová 724 694 413 michaela.holisova(zavináč)zssoupala.cz
Školní jídelna
Vedoucí ŠJ Eva Dvořáková 724 694 420 eva.dvorakova(zavináč)zssoupala.cz
Kuchyň ŠJ   724 694 424  
Provozní zaměstnanci
Vrátnice   724 694 438  
Školník Oldřich Šubrt 724 694 441