Informace k pojištění odpovědnosti za škodu - úrazy a krádeže

Vážení rodiče,
formuláře pro odškodnění úrazů a krádeží nejsou žákům předávány automaticky. Poškozený popřípadě jeho zákonný zástupce si je v případě zájmu o odškodnění vyzvedne na sekretariátu školy.