Petiška Eduard– Čtení o hradech, zámcích a městech

Petiška Eduard– Čtení o hradech, zámcích a městech

V této knize si přečtete příběhy z doby vlády Přemyslovců, Lucemburků, Karla IV., z doby husitské a pozdější, až k pověsti o hradě Zubštejně, v níž vystupuje Jiří z Poděbrad. Nechybí vyprávění o zámcích z doby rudolfínské, historky o slavných alchymistech, pověsti o Petru Vokovi.