Doplatky při neodhlášení stravy při absenci žáka

Upozorňujeme rodiče, že dle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. může dítě za sníženou úhradu /finanční normativ/ odebrat stravu ve školní jídelně pouze v první den absence /neplánované nepřítomnosti/.

Proto je nutné včas na další dny obědy odhlásit, jinak bude doúčtována a vyžadována plná úhrada za přípravu stravy /34,- Kč - věcné, mzdové náklady a zisk/ a to i v případě, že oběd nevyzvednete a tzv. „propadne“.

V případě, že má dítě absenci na konci týdne, např. v pátek, je následující pondělí považováno již za 2. den nepřítomnosti, i když byla přerušena víkendem (stanovisko MŠMT, které si škola vyžádala).

Stravenky můžete odhlásit osobně, telefonicky (724 694 420 nebo 724 694 424) či emailem. Nezapomeňte uvést jméno žáka, třídu a dny, na které si přejete obědy odhlásit.


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751


ID datové schránky my9mqua

Kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou