Doplatky při neodhlášení stravy při absenci žáka

Upozorňujeme rodiče, že dle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. může dítě za sníženou úhradu /finanční normativ/ odebrat stravu ve školní jídelně pouze v první den absence /neplánované nepřítomnosti/.

Proto je nutné včas na další dny obědy odhlásit, jinak bude doúčtována a vyžadována plná úhrada za přípravu stravy /34,- Kč - věcné, mzdové náklady a zisk/ a to i v případě, že oběd nevyzvednete a tzv. „propadne“.

V případě, že má dítě absenci na konci týdne, např. v pátek, je následující pondělí považováno již za 2. den nepřítomnosti, i když byla přerušena víkendem (stanovisko MŠMT, které si škola vyžádala).

Stravenky můžete odhlásit osobně, telefonicky (724 694 420 nebo 724 694 424) či emailem. Nezapomeňte uvést jméno žáka, třídu a dny, na které si přejete obědy odhlásit.