David Železný: Advokát, nebo zedník (Povolání pro život)

David Železný: Advokát, nebo zedník (Povolání pro život)

Jedinečná knížka, která přibližuje základní povolání, je určena především pro žáky ZŠ - mladé lidi, kteří stojí před rozhodnutím, co dál a jakou si vybrat ško-lu.Celkem se v knize představí devětatřicet profesí. Každé povolání má podkapitoly: Úvod – přibližuje dané řemeslo; Příběh – krátký, velmi čtivý, výstižný a vypointovaný, někde „zavání“ až duchařinou; Termíny, kterým jste možná nerozuměli – stručně vysvětlené pojmy, jež se objevují v předchozím textu a mohly by být čtenáři nesrozumitelné; v minikapitolách Jak na to a Jaké vlastnosti by měl mít budoucí… autor vysvětluje, co musí člověk vystudovat a jaké by měl mít vlastnosti, aby mohl povolání dobře vykonávat. Závěrečná příloha knihy obsahuje informace o vybraných středních i některých vysokých školách v ČR.