Brian Williams - Otázky a odpovědi - Historie světa

Brian Williams - Otázky a odpovědi - Historie světa

Seznamte se s novými úžasnými fakty!

V bohatě ilustrované encyklopedii najdete odpovědi na více než 70 otázek podstatných pro pochopení klíčových okamžiků historie světa.

Přesné nákresy, fotografie a podnětné testy prohloubí vaše základní znalosti o lidstvu a událostech, které tvořily jeho dějiny.