Projekt "Aktivní škola" 17/1429

Projekt "Aktivní škola" 17/1429

Rada města usnesením č. 08475/RM1418/118 ze dne 20.2.2018 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  50 000 Kč na realizaci projektu "Aktivní škola", kód 17/1429. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.

Projekt bude probíhat v období 1.1.2018 - 30.11.2018

Cílem projetku je motivovat žáky k vzájemné spolupráci, sdílení a předávání nových poznatků a dovedností. Zdravě rozvíjet a posilovat jejich sebevědomí a schopnosti uplatnit své vědomosti. Spolupracovat se zákonnými zástupci žáky a okolními MŠ.

 


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751

724 694 411 kancelář

602 220 041 ředitel školy

ID datové schránky my9mqua

Kompletní kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou