1. Pronájmy sportovišť

Upozornění:

V současné době nelze pro vlastní vytíženost sportovišť žádný pronájem realizovat. Děkujeme za pochopení.

Ředitelství školy nabízí pronájem tělocvičny a minihřiště s umělou trávou pro organizace i širokou veřejnost.

V případě zájmu je nutno vyplnit žádost o pronájem a odevzdat ředitelství školy nebo odeslat emailem na adresu zssoupala@email.cz.

U krátkodobého pronájmu do 30 dnů a volném termínu může být ihned sepsána nájemní smlouva, u dlouhodobých pronájmů je nutný souhlas zřizovatele, proto žádosti odevzdávejte v dostatečném časovém předstihu. Platby je možno provádět hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet  u České spořitelny a.s. 1649340389/0800.

Možnost pronájmu:

minihřiště:              

  • středa  a pátek od 18:30 - 20:00 hod. - jen po individuální dohodě
  • víkendy jen po individuální dohodě

tělocvična :              

  • víkendy jen po individuální dohodě  

Informace o volných termínech podá p. Oldřich Šubrt, tel. 724 694 441

 

Žádosti ke stažení:

 Tělocvična, umělka 

Gymnastický sál

 

Ceník pronájmu:

Tělocvična                                                                  300, -Kč/hod.

Hřiště s umělou trávou včetně šaten                              400,- Kč/hod.

Hřiště s umělou trávou bez šaten                                  350,- Kč/hod.

Hřiště s umělou trávou s osvětlením včetně šaten           550, -Kč/hod.

Hřiště s umělou trávou s osvětlením bez šaten               500, -Kč/hod.

Gymnastický sál                                                         200,- Kč/hod.

 

Bližší informace k nájemním smlouvám podá ekonomka školy Jana Kubíková, tel. 777 660 367, email: jana.kubikova@zssoupala.cz,  zssoupala@email.cz.

 

2. Pronájmy ostatní

V případě zájmu o pronájem školní jídelny nebo učebny je nutno vyplnit žádost o pronájem a odevzdat ředitelství školy nebo odeslat emailem na adresu zssoupala@email.cz.

 

U krátkodobého pronájmu do 30 dnů a volném termínu může být ihned sepsána nájemní smlouva, u dlouhodobých pronájmů je nutný souhlas zřizovatele, proto žádosti odevzdávejte v dostatečném časovém předstihu. Platby je možno provádět hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet u České spořitelny a.s. 1649340389/0800.

 

Žádosti ke stažení:

Žádost k vyplnění v PC

 

 

Ceník pronájmu:

kategorie 1 - děti, neziskové organizace                                              2,- Kč/hod./m2

kategorie 2 - ostatní nájemci                                                               4,- Kč/hod./m2

Ve výjimečných případech je možnost dohodnout individuální kalkulaci.

Bližší informace k nájemním smlouvám podá ekonomka školy Jana Kubíková, tel. 777 660 367, email: jana.kubikova@zssoupala.cz, zssoupala@email.cz.