1. Pronájmy sportovišť

Ředitelství školy nabízí pronájem tělocvičny a minihřiště s umělou trávou pro organizace i širokou veřejnost.

V případě zájmu je nutno vyplnit žádost o pronájem a odevzdat ředitelství školy nebo odeslat emailem na adresu zssoupala@email.cz.

U krátkodobého pronájmu do 30 dnů a volném termínu může být ihned sepsána nájemní smlouva, u dlouhodobých pronájmů je nutný souhlas zřizovatele, proto žádosti odevzdávejte v dostatečném časovém předstihu. Platby je možno provádět hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet  u České spořitelny a.s. 1649340389/0800.

Možnost pronájmu:

minihřiště:                středa  a pátek od 18:30 - 20:00 hod. - jen po individuální dohodě
                                   
víkendy jen po individuální dohodě
tělocvična :  
            víkendy jen po individuální dohodě  

Informace o volných termínech podá p. Oldřich Šubrt, tel. 724 694 441

Žádosti ke stažení:

 Žádost k vyplnění v PC 

Žádost v PDF

Ceník pronájmu:

Tělocvična - kategorie 1 - děti, neziskové organizace                                                    115,-Kč/hod.

Tělocvična - kategorie 2 - ostatní nájemci                                                                        250,-Kč/hod.

Hřiště s umělou trávou - kategorie 1 - děti, neziskové organizace                              250,-Kč/hod.

Hřiště s umělou trávou - kategorie 2 - ostatní nájemci                                                  350,-Kč/hod.

Hřiště s umělou trávou s osvětlením - kategorie 1 - děti, neziskové organizace      400,-Kč/hod.

Hřiště s umělou trávou s osvětlením - kategorie 2 - ostatní nájemci                          500,-Kč/hod.

Bližší informace k nájemním smlouvám podá ekonomka školy Jana Kubíková, tel. 777 660 367, email: jana.kubikova@zssoupala.cz,  zssoupala@email.cz.

2. Pronájmy ostatní

V případě zájmu o pronájem školní jídelny nebo učebny je nutno vyplnit žádost o pronájem a odevzdat ředitelství školy nebo odeslat emailem na adresu zssoupala@email.cz.

U krátkodobého pronájmu do 30 dnů a volném termínu může být ihned sepsána nájemní smlouva, u dlouhodobých pronájmů je nutný souhlas zřizovatele, proto žádosti odevzdávejte v dostatečném časovém předstihu. Platby je možno provádět hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet u České spořitelny a.s. 1649340389/0800.

Žádosti ke stažení:

Žádost k vyplnění v PC

Žádost v PDF

Ceník pronájmu:

kategorie 1 - děti, neziskové organizace                                            1,- Kč/hod./m2

kategorie 2 - ostatní nájemci                                                                3,- Kč/hod./m2

Ve výjimečných případech je možnost dohodnout individuální kalkulaci.

Bližší informace k nájemním smlouvám podá ekonomka školy Jana Kubíková, tel. 777 660 367, email: jana.kubikova@zssoupala.cz, zssoupala@email.cz.

 

 

 

 


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751


ID datové schránky my9mqua

Kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou