Informace pro žáky

Informace pro žáky 9. tříd - přijímací řízení na střední školy

Organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke...

Více

—————


Důležitá telefonní čísla

Kam zavolat v případě problémů?

Policie 158
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Tísňová volání - jednotné evropské číslo 112
Městská policie 156
Lékařská pohotovost 596 612 111
Centrum drogové pomoci - Havířov 596 884 854
Krizové centrum pro děti a rodinu 596 123 555
Linka bezpečí 116 111
Linka důvěry - Ostrava 596 618 908
Linka psychopomoci - Praha 224 214 214
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
Vzkaz domů (dítě na útěku) 800 111 113
Detoxikační a krizové centrum
596 638 565
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 599 455 120
Renarkon
596 612 529
Centrum včasné intervence pro děti a mládež 599 445 907
Fond ohrožených dětí
596 112 341
Útulek pro psy
596 967 288

 

Více

—————


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751


ID datové schránky my9mqua

Kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou