O naší škole

Kromě svého základního výchovně vzdělávacího poslání nabízíme Vašim dětem přátelské pracovní prostředí, moderně vybavené učebny, vstřícné učitele, odborníky, kteří budou rozvíjet talent dětí a pomáhat tam, kde učení nejde snadno za pomoci moderní techniky v odborných učebnách.

Více informací o naší škole

Organizace 2019/2020

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2019/2020

 • 23. 10. 2019
 • 08. 01. 2020
 • 18. 03. 2020
 • 27. 05. 2020

Vždy od 16.30 hodin.

Zápis do 1. tříd

Informace pro zájemce o prohlídku školy :


Nabízíme možnost individuální prohlídky školy po předchozí telefonické domluvě na těchto telefonních číslech:
724 694 421, 724 694 416

Nabízíme možnost dietního stravování ve školní jídelně - bezlepková, bezlaktózová strava.

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

 • 1. 4. 2020 12.30 - 16:30 hod.
  2. 4. 2020 14:00 - 16:00 hod.
 • zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014

Rozhodnete-li se zapsat dítě na naši školu, u zápisu je nutné předložit:

 • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
 • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky
 • v případě opatrovnictví a pěstounství kopii rozhodnutí soudu

Kritéria pro přijetí:    1. spádovost
                                      2. věk dítěte
                                      3. sourozenec stávajícího žáka
                                      4. loňský odklad na naší ZŠ
Příchodem k zápisu zákonný zástupce souhlasí s účasti dítěte na motivační části zápisu, kde učitel bude posuzovat školní zralost dítěte.

V případě, že se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi si s Vámi domluvíme náhradní termín.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními čísly na webových stránkách školy a na hlavních vstupních dveří  do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději do  10. 4. 2020
Písemné rozhodnutí nebude zákonným zástupcům zasíláno, bude však součástí spisu dítěte ve škole.

Dle § 38 Správního řádu je stanovena možnost nahlížení do spisu dne  22. 4. 2020  8:00 - 12:00 hod. v kanceláři školy.

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

K odkladu je nutno dodat :
-   žádost zákonného zástupce (obdržíte u zápisu)

-   doporučení Pedagogicko -  psychologické poradny 
-   doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny tři dokumenty je  nutno odevzdat u zápisu, ve výjimečném případě po předchozí dohodě doručit ředitelství školy nejpozději do 31. 5. 2020

Bližší informace na tel. č. 777 660 367. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitel školy.
V případě rozhodnutí  o odkladu musíte přijít příští rok opět k zápisu.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o odklad vyhoví, zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje:
v mateřské škole,
individuálním vzděláváním,
vzděláváním v přípravné třídě ZŠ,
vzděláváním ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální,
vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

Spádová oblast naší školy:

Badatelů
Bedřicha Nikodéma
Heyrovského
Jana Šoupala
Jasmínová
Jiřinková
Kosmická
Miroslava Bajera
náměstí Antonie Bejdové
náměstí Václava Vacka 1671 – 1675, 6044, 6045
Plk. Rajmunda Prchaly 4475, 4479, 4480, 4485 - 4489
Podroužkova 6046 – 6049
Svojsíkova
U školky
Zdeňka Štěpánka
 

Pro větší informovanost rodičů připravilo MŠMT  Desatero pro rodiče

 

Lyžařský výcvik

Termín: 20. - 24. 1. 2020
Místo: Prostřední Bečva, chata Rališka
Cena zálohou: 3.200, - Kč bezhotovostně na č. účtu 1649340389/0800
Bližší informace podá Mgr. Martin Šubrt, tel. 724 694 427

Prázdniny ve školním roce 2019/2020

podzimní úterý 29. října a středa 30. října 2019
vánoční sobota 21. prosince 2019 až neděle 5. ledna 2020
pololetní pátek 31. ledna 2020
jarní 10. února až 16. února 2020
velikonoční čtvrtek 9. dubna 2020
hlavní středa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020

 

Klasifikační konference

Klasifikační konference k jednotlivým čtvrtletím:

 • 6.11.2019
 • 22.1.2020
 • 15.4.2020
 • 18.6.2020

Rozdělení hodin a přestávek

Hodina I. stupeň II. stupeň
0. 07.10 - 07.55 07.10 - 07.55
1. 08.00 - 08.45 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40 08.55 - 09.40
3. 10.00 - 10.45 10.00 - 10.45
4. 10.55 - 11.40 10.55 - 11.40
5. 11.50 - 12.35 12.00 - 12.45
6. 12.45 - 13.30 12.55 - 13.40
7. 13.40 - 14.25 13.50 - 14.35
8.   14.45 - 15.30
9.   15.40 - 16.25