O naší škole

Kromě svého základního výchovně vzdělávacího poslání nabízíme Vašim dětem přátelské pracovní prostředí, moderně vybavené učebny, vstřícné učitele, odborníky, kteří budou rozvíjet talent dětí a pomáhat tam, kde učení nejde snadno za pomoci moderní techniky v odborných učebnách.

Více informací o naší škole


Organizace školního roku 2017/2018

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

 • bude probíhat v termínu 3. a 4. 4. 2018 vždy od 12:00 - 17:00 hod.
 • zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012

Rozhodnete-li se zapsat dítě na naši školu, u zápisu je nutné předložit:

 • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
 • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky
 • v případě opatrovnictví a pěstounství kopii rozhodnutí soudu

Kritéria pro přijetí:     1. spádovost
                                      2. věk dítěte
                                      3. sourozenec stávajícího žáka
                                      4. loňský odklad na naší ZŠ
Příchodem k zápisu zákonný zástupce souhlasí s účasti dítěte na motivační části zápisu, kde učitel bude posuzovat školní zralost dítěte.

V případě, že se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi si s Vámi domluvíme náhradní termín.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními čísly na webových stránkách školy a na hlavních vstupních dveří  do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději do 9. 4. 2018.
Písemné rozhodnutí nebude zákonným zástupcům zasíláno, bude však součástí spisu dítěte ve škole.

Dle § 38 Správního řádu je stanovena možnost nahlížení do spisu dne 11. 4. 2018 od 8:00 – 14:00 hod. v kanceláři školy.

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

K odkladu je nutno dodat :
-   žádost zákonného zástupce (obdržíte u zápisu)

-   doporučení Pedagogicko -  psychologické poradny 
-   doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny tři dokumenty je  nutno odevzdat u zápisu, ve výjimečném případě po předchozí dohodě doručit ředitelství školy nejpozději do 31.5.2018.
Bližší informace na tel. č. 777 660 367. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitel školy.
V případě rozhodnutí  o odkladu musíte přijít příští rok opět k zápisu.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o odklad vyhoví, zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje:
v mateřské škole,
individuálním vzděláváním,
vzděláváním v přípravné třídě ZŠ,
vzděláváním ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální,
vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

Spádová oblast naší školy:

Badatelů

Heyrovského

Jana Šoupala

Jasmínová

Jiřinková

Kosmická

náměstí Václava Vacka 1671 – 1675, 6044, 6045

Podroužkova 6046 – 6049

Svojsíkova

U školky
 

Pro větší informovanost rodičů připravilo MŠMT  Desatero pro rodiče

 

Více

—————

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik se bude konat v termínu 22. 1. - 26. 1. 2018 na RS Rališka, Prostřední Bečva.
Cena 3.000,- Kč, žákům 7. ročníku hradí 75 % zřizovatel školy. Záloha bude vybírána v plné výši,
vyúčtování bude provedeno po uhrazení příspěvku zřizovatelem.
Vedoucí kurzu je Mgr. Martin Šubrt, tel. 724 694 427.

 

Více

—————

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

podzimní čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
vánoční sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018
pololetní pátek 2. února 2018
jarní 12. března - 18. března 2018
velikonoční čtvrtek 29. března 2018
hlavní sobota 30. června až pátek 31. srpna 2018

 

Více

—————

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018:

 • 18.10.2017 již v 16 hodin
 • 10.1.2018
 • 21.3.2018 - pozor změna !!!
 • 30.5.2018

Vždy od 16.30 hodin.

Více

—————

Klasifikační konference

Klasifikační konference k jednotlivým čtvrtletím:

 • 22.11.2017
 • 24.1.2018
 • 18.4.2018
 • 20.6.2018

Vždy od 14 hodin.

Více

—————

Rozdělení hodin a přestávek

 
I. stupeň
II. stupeň
0. hodina
07.10 - 07.55
07.10 - 07.55
1. hodina
08.00 - 08.45
08.00 - 08.45
2. hodina
08.55 - 09.40
08.55 - 09.40
3. hodina
10.00 - 10.45
10.00 - 10.45
4. hodina
10.55 - 11.40
10.55 - 11.40
5. hodina
11.50 - 12.35
12.00 - 12.45
6. hodina
12.45 - 13.30
12.55 - 13.40
7. hodina
13.45 - 14.30
13.50 - 14.35
8. hodina
14.35 - 15.20
14.45 - 15.30
9. hodina   15.40 - 16.25

 

Více

—————

—————


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751

724 694 411 kancelář

602 220 041 ředitel školy

ID datové schránky my9mqua

Kompletní kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou


Přestup žáků na naši školu

Pokud chcete přihlásit svou dceru či syna na naši školu je nutné:

 • vyplnit ručně  Žádost o přestup žáka
 • nebo ji vyplnit v PC Žádost o přestup žáka
 • zaslat ji emailem, poštou či doručit osobně na sekretariát
 • rozhodnutí ředitele školy bude zasláno emailem nebo si jej vyzvednete osobně ve škole
 • nahlásit původní škole, že žák přestupuje na naši školu .