O naší škole

Kromě svého základního výchovně vzdělávacího poslání nabízíme Vašim dětem přátelské pracovní prostředí, moderně vybavené učebny, vstřícné učitele, odborníky, kteří budou rozvíjet talent dětí a pomáhat tam, kde učení nejde snadno za pomoci moderní techniky v odborných učebnách.

Více informací o naší škole


Organizace školního roku 2018/2019

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2018/2019:

 • 24. 10. 2018
 •   9.   1. 2019
 • 13.   3. 2019
 • 29.   5. 2019   

Vždy od 16.30 hodin.

Více

—————

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

 • termín se připravuje
 • zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013

Rozhodnete-li se zapsat dítě na naši školu, u zápisu je nutné předložit:

 • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
 • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky
 • v případě opatrovnictví a pěstounství kopii rozhodnutí soudu

Kritéria pro přijetí:     1. spádovost
                                      2. věk dítěte
                                      3. sourozenec stávajícího žáka
                                      4. loňský odklad na naší ZŠ
Příchodem k zápisu zákonný zástupce souhlasí s účasti dítěte na motivační části zápisu, kde učitel bude posuzovat školní zralost dítěte.

V případě, že se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi si s Vámi domluvíme náhradní termín.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními čísly na webových stránkách školy a na hlavních vstupních dveří  do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději do ...........................
Písemné rozhodnutí nebude zákonným zástupcům zasíláno, bude však součástí spisu dítěte ve škole.

Dle § 38 Správního řádu je stanovena možnost nahlížení do spisu dne ......................... v kanceláři školy.

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

K odkladu je nutno dodat :
-   žádost zákonného zástupce (obdržíte u zápisu)

-   doporučení Pedagogicko -  psychologické poradny 
-   doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny tři dokumenty je  nutno odevzdat u zápisu, ve výjimečném případě po předchozí dohodě doručit ředitelství školy nejpozději do ........

Bližší informace na tel. č. 777 660 367. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitel školy.
V případě rozhodnutí  o odkladu musíte přijít příští rok opět k zápisu.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o odklad vyhoví, zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje:
v mateřské škole,
individuálním vzděláváním,
vzděláváním v přípravné třídě ZŠ,
vzděláváním ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální,
vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

Spádová oblast naší školy:

Badatelů

Heyrovského

Jana Šoupala

Jasmínová

Jiřinková

Kosmická

náměstí Václava Vacka 1671 – 1675, 6044, 6045

Podroužkova 6046 – 6049

Svojsíkova

U školky
 

Pro větší informovanost rodičů připravilo MŠMT  Desatero pro rodiče

 

Více

—————

Lyžařský výcvik

připravuje se...

 

Více

—————

Prázdniny ve školním roce 2018/2019

podzimní pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
vánoční sobota 22. prosince 2018 až úterý 2. ledna 2019
pololetní pátek 1. února 2019
jarní 4. února až 10. února 2019
velikonoční čtvrtek 18. dubna 2019
hlavní sobota 29. června 2019 až neděle 1. září 2019

 

Více

—————

Klasifikační konference

Klasifikační konference k jednotlivým čtvrtletím:

 • bude upřesněno

Vždy od 14 hodin.

Více

—————

Rozdělení hodin a přestávek

  I. a II. stupeň
0. hodina 07.10 - 07.55
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 12.00 - 12.45
6. hodina 12.55 - 13.40
7. hodina 13.50 - 14.35
8. hodina 14.45 - 15.30
9. hodina 15.40 - 16.25

 

Více

—————


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751

724 694 411 kancelář

602 220 041 ředitel školy

ID datové schránky my9mqua

Kompletní kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou


Přestup žáků na naši školu

Pokud chcete přihlásit svou dceru či syna na naši školu je nutné:

 • vyplnit ručně  Žádost o přestup žáka
 • nebo ji vyplnit v PC Žádost o přestup žáka
 • zaslat ji emailem, poštou či doručit osobně na sekretariát
 • rozhodnutí ředitele školy bude zasláno emailem nebo si jej vyzvednete osobně ve škole
 • nahlásit původní škole, že žák přestupuje na naši školu .