Zvýšená opatření pro zabránění vstupu cizích osob do školy

15.10.2014 20:54

 

 


  1. Posílení dozoru při vstupu do školy v době nástupu žáků do školy, tedy v době od 7:40 do 8:00 (služba z řad nepedagogických pracovníků a 1 pedagogický pracovník + služba z řad žáků – viz. bod 3).


  1. Dozory v době přestávek ve vestibulu školy u vstupních dveří z řad pedagogických pracovníků.


  1. Zákaz vstupu rodičů do školy za účelem doprovázení dětí do šatny a školní družiny.

  2. Zavedení zvláštního režimu pro návštěvy – v době od 8:00 bude škola uzamčena, každá návštěva musí zazvonit, otevřít přijde pověřená osoba (služba), která zajistí zavolání navštívené osoby prostřednictvím mobilního telefonu.

Poté zkontroluje zapsání návštěvy do sešitu (jméno a příjmení, číslo OP, jméno navštíveného, doba příchodu a odchodu) a předání návštěvy navštívenému.

V případě, že navštíveným bude některý z učitelů, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost, návštěva počká potřebnou dobu mimo budovu školy.

Pro tyto účely bude na vstupních dveřích uvedena doba přestávek a služba bude mít k dispozici rozvrhy hodin jednotlivých vyučujících včetně přehledu zastupování v jednotlivých hodinách.

  1. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny v odpoledních hodinách jsou rodiče povinni zazvonit na zvonek u hlavního vchodu a vyčkat příchodu vychovatelky školní družiny.