29.12.2015 11:06

Zápis do 1. ročníku

  • 15.1.2016     12.00 - 17.00 hod.
  • 18.1.2016     12.00 - 16.00 hod.

Rozhodnete-li se zapsat dítě na naši školu, u zápisu je nutné předložit:

  • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
  • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními čísly na webových stránkách školy

a na hlavních vstupních dveří  do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději do 30. ledna 2016.

Písemné rozhodnutí nebude zákonným zástupců zasíláno.

V případě,že se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi s s Vámi domluvíme náhradní termín.

 Zápisní lístek zde 

K odkladu je nutno dodat :

-   žádost zákonného zástupce ( obdržíte u zápisu) nebo zde

-   doporučení Pedagogicko -  psychologické poradny 

-   doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny tři dokumenty je nutno  doručit ředitelství školy nejpozději do 31.5.2016, jinak nelze žádosti o odklad vyhovět.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává ředitel školy.

V případě rozhodnutí  o odkladu musíte přijít příští rok opět k zápisu.

Pro větší informovanost rodičů připravilo MŠMT  Desatero pro rodiče

—————

Zpět


Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba, 

J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751

724 694 411 kancelář

602 220 041 ředitel školy

ID datové schránky my9mqua

Kompletní kontakty

Facebook

Facebook školy

ZŠ J.Šoupala

Facebook Bookšou

   Bookšou