Vzpoura úrazům

08.11.2018 13:23

.....setkání s důsledky 2 vteřin nepozornosti, tak by se dalo nazvat dnešní dopoledne. O tom, jak křehká je hrana zdraví a úrazu s jeho důsledky, si povídal s dětmi člověk, který již 25 let žije na invalidním vozíku.

Poslouchaly a mlčení všech při vyprávění bylo odpovědí.

Fotografie z přednášky