Výtvarná soutěž "Barvy kolem nás"

19.06.2017 10:42

 V  červnu  proběhla v naší  škole poslední  výtvarná  soutěž v tomto škol. roce

 "Barvy  kolem nás". Zúčastnili  se jí žáci  1. - 5. ročníku.  V kategorii dětí 1.a 2.roč.

zvítězil  žák  2. A Tobiáš PRACUCH se svým krásným motýlem. Na 2. místě se

umístila  Marcelka PIFKOVÁ z 1.B a na 3. místě Natálka SEHNALOVÁ  ze 2.A.

V  kategorii  dětí 3.-5. roč.  zvítězila Nikol DUHANOVÁ  ze 4.B , na druhém místě byla

Karolína  ANTOŠOVÁ  ze 4. B a na 3. místě  Kristýna  ŠLACHTOVÁ  ze 3. A.

Všem vítězům blahopřejeme.

                                                                  Radka  Mikovská