Výsledky sběrové soutěže

16.06.2017 09:44
třída  příjmení jméno  sběr
2.A Chmielová Natálie 163
3.A Horsinková Jana 79
1.B Zímová  Tereza 72
4.A Kocur  Adam 67
2.B Nováček Ondřej 63
3.B Pira  Jakub 42
1A Lańková Nikola 23
1.B Rieger Maxmilian 16
4.B Němčík René 15
2.B Toufar Tomáš 13
3.A Řepiš´ták Radomír 10
3.A Klichová Zuzana 10
2.B Nováková Veronika 9