Ukázková hodina čtení v 1.B

22.10.2012 07:56

Dne 4.10.2012 proběhla v 1.B třídě ukázková hodina čtení. Děti předvedly rodičům různé hravé činnosti, básničky a říkanky sloužící k rozvoji řeči, zrakového i sluchového vnímání a upevňování znalosti probraných písmen. Rodiče měli možnost vidět své děti přímo ve výuce, přesvědčit se o tom, že učit lze i hrou, a zavzpomínat na dobu, kdy oni sami byli prvňáčky.

Mgr. Šárka Velebnovská