Třídní schůzky tentokrát netradičně

17.03.2015 11:16

Harmonogram setkání s rodiči

24. března 2015

  • 16:15 – cca 17:00 hodin,  školní jídelna

Přednáška Renarkon na téma „Netolismus, kyberšikana“.

  • 17:00 – cca 17:20 hodin,  školní jídelna

Přednáška „Finance 4“ na téma finanční gramotnost dětí.

  • 17:00 – cca 18:00 hodin,  školní družina, interaktivní učebna        POZVÁNKA

Seminář  LEARN ENGLISH  FAMILY pod záštitou BRITISH  COUNCIL, přednášející  Mgr. Slavomíra Klimszová (Ostravská univerzita).

  • 17:00 –  18:30 hodin (průběžně),  učebny a kabinety školy

Konzultace zákonných zástupců s vyučujícími.