Stravování ve školní jídelně

28.04.2020 09:15

Od pondělí 4. 5. 2020  bude školní jídelna vařit pro cizí strávníky a zaměstnance školy za těchto podmínek:

Strávník bude moci odebírat oběd pouze do jídlonosiče, stravovat se v jídelně nebude možné. Strávník tak bude muset mít jídlonosiče dva (označené jménem), z toho jeden na výměnu. Výdej obědů do jídlonosičů bude probíhat v době od    11.00 do 12.00 hodin a to v místě prodeje obědů.

Stravovat se mohou i žáci školy, ale pouze za cenu oběda cizího strávníka 65,- Kč. Zájemci o stravování nechť se hlásí telefonicky u vedoucí ŠJ na čísle 724 694 420 do 30. 4. 2020 do 11.00 hodin nebo se přihlásí sami na www.strava.cz.

Děkujeme za pochopení.