Soutěž o zpracování loga školy

05.03.2016 14:21

Vedení základní školy J. Šoupala vyhlašuje soutěž o zpracování loga naší ZŠ a sloganu, který bude uváděn na školních prezentacích.
Podtextem pro zpracování by mělo být zaměření školy směrem ke zdravému životnímu stylu.
Návrhy budou prezentovány na facebookových stránkách školy, kde proběhne i hlasování, ke kterému se bude při výběru konečné verze přihlížet.
Termín dodání návrhu je 29. 4. 2016.