Soutěž „O nejhezčí básničku“ na téma „Motocykl“

24.02.2016 09:34

Začátkem února se třídy 5. A, 7. A a 7. B zapojily do soutěže O nejhezčí básničku, kterou pořádala společnost Ostravské výstavy, a. s. Letos bylo do soutěže zasláno 301 básniček ze 70 škol z celého Moravskoslezského kraje. Soutěž nejenže zpestřila hodinu literatury, ale také učila žáky společně komunikovat a něco tvořit, což nebylo jednoduché. I přes to, že v soutěži nezvítězili, mohou být žáci pyšní na to, že vzájemnou spolupráci zvládli.                                                                                                                                                 

 Anna Šelongová