Souhlasy GDPR

25.05.2018 09:13

Vážení rodiče, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) potřebujeme pro výkon naší činnosti souhlasy se zpracováním některých osobních údajů.
Ve webové aplikaci Bakaláři je přidána nová funkce GDPR, kterou jsme využili pro udělení těchto souhlasů a která nám všem může správu souhlasů usnadnit. Proto Vás žádáme o udělení uvedených souhlasů v aplikaci Bakalář (není možné v mobilní aplikaci Android - tato aplikace tuto funkci nepodporuje) .
Pokud nám souhlas touto formou neposkytnete, bude Vám prostřednictvím třídního učitele předán na třídních schůzkách 30.5.2018 udělení souhlasu v tištěné podobě.
Pokud ani touto cestou souhlasy neudělíte, nebudeme mít možnost některé činnosti pro Vaše dítě realizovat.
Děkuji za pochopení.

Milan Chalupa, ředitel školy