Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce – I. věková kategorie

18.01.2016 08:55

Dne 15. 1. 2016 proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, které prověřilo jazykové znalosti vybraných 13 žáků 6. a 7. ročníku. Motivace byla veliká, nejlepší tři vyhráli velmi pěkné ceny a vítěz postupuje do okresního kola soutěže, která se bude konat dne 2. 2. 2016 ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici. Soutěž byla rozdělena do tří částí – listening, listening+reading+writing a na závěr speaking. Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu, protože ve všech dílčích zkouškách prokázali velmi dobré jazykové schopnosti. Věříme, že je tato soutěž povzbudila ve studiu cizích jazyků a nadále se jim s nadšením a pílí budou věnovat.

Nejlepšího celkového bodového výsledku dosáhl Michael Zima (7.B) - 68b., druhé místo obsadil Pavel Gromnica  (7.B) – 65b. a na třetím místě skončil Max Figel (7.B) - 64b , který se však projevil jako nejlepší anglický speaker. Musíme vyzdvihnout i znalosti a snahu šesťáků, kteří přeci jen mají o jeden rok méně zkušeností s používáním angličtiny a přesto soutěží prošli se ctí, nejlepším z nich byl Matěj Madleňák (6.B) -  44b.

Všem blahopřejeme a děkujeme za účast!!!

                                                                                                                   Mgr. Marie Slabá

Fotogalerie: Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce – I. věková kategorie