Školní karneval pro 1. stupeň 27. 1. 2016

12.01.2016 14:28

Časový harmonogram:    

8.00 –  8.30  příprava na karneval ve třídách                                                                                                   

 8.30 –  9.00  promenáda masek – tělocvična                                                                                                               

9.00 – 10.30  program -  Hopsalín                                                                                                                             

10.45 – 11.40 vyhodnocení masek, odměny, hry – třídy                                                                      

11.40 -  ukončení  výuky