Sametová Šoupalka

18.11.2019 07:55

K 30. výročí Sametové revoluce probíhal ve dnech 11. až 14. listopadu na naší škole projektový týden pod příznačným názvem SAMETOVÁ ŠOUPALKA. Průvodkyněmi tříhodinového programu pro 6. – 8. třídy byly paní učitelky Táňa Hlavatá a Hana Jurkasová. Žáci se dozvěděli mnoho informací o Sametové revoluci 1989, a že jejím impulsem byly historické událostí před padesáti lety. Následně proběhlo interaktivní sametové testování. V poslední části programu měli žáci volné ruce při tvoření plakátů, ty nejpovedenější nyní zdobí vestibul školy. Žáci 9. tříd strávili dopoledne pod vedením lektorů organizace Post Bellum, kteří si pro ně připravili zážitkový workshop s názvem Zítra celá země.

Poslední den projektu patřil prvnímu stupni, který vedly třídní paní učitelky. Jeho hlavní součástí bylo hudební vystoupení žáků pod vedením paní učitelky Hany Durčákové.