Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

01.01.2017 13:11

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,

 reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzvdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

V rámci tohoto projektu působí v tomto školním roce na naší škole nově školní psycholog Mgr. Jiří Skalský.
Konzultační hodiny pro žáky a rodiče jsou v pondělí a úterý od 8:00-14:00 hod., místnost č. 325 v pavilonu vedení školy.
Tel.: 724 694 412, email: jiri.skalsky@zssoupala.cz