Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení volného dne 22. 12. 2015

14.12.2015 13:23

Podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji na úterý 22.12.2015 volný den pro žáky školy.

Rodiče budou informováni zápisem do ŽK.

Školní družina bude v provozu od 6:00 - 17:00 hod., školní jídelna pro žáky nevaří.

Obědy budou odhlášeny automaticky.

Odůvodnění:

  • hromadné další vzdělávání všech pedagogických pracovníků v rozsahu 6 hodin na téma šikany a kyberšikany.