Průběžné informace - Kroužky

01.10.2015 14:38

Dnes 1.10.2015 proběhlo jednání s ředitelkou ZŠ Hrdličky o
možnosti spolupráce škol v oblasti volnočasových aktivit dětí.
Z jednání a vyhodnocení žádostí zákonných zástupců o kroužky vyplynulo následující:
1. Kroužek florbalu - otevřen pouze v rámci naší školy pro žáky I.stupně, povede Mgr. Sirý, předběžný termín zahájení16.10.2015 (dřívější zahájení je nemožné z důvodu účasti Mgr. Sirého na školní akci).
2. Kroužek angličtiny - bude otevřen v rámci naší školy po dohodě s Mgr. Slabou, která jej povede.
3. Kroužek "Veselá věda" může být otevřena jak na naší škole, tak na ZŠ Hrdličky, případně na obou školách. První (bezplatná) lekce se uskuteční pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce společně v úterý v době 14:00-15:00 hodin. Tímto zvu všechny zájemce o tento kroužek na ZŠ Hrdličky (sraz 13:55 hodin před touto školou, v případě potřeby a po domluvě jsme schopni zajistit převedení dětí z naší školy na místo srazu a předání vedoucímu kroužku). Podle přihlášených dětí pak rozhodneme o způsobu organizace tohoto kroužku.
Vzhledem k nenaplněnosti ostatních kroužků budeme ve spolupráci se ZŠ Hrdličky usilovat o otevření kroužků stolního tenisu, atletiky, pěveckého a tanečního kroužku.
Zbývající kroužky jsou zrušeny.

Ing. Milan Chalupa, ředitel školy