Projektový den

30.05.2016 10:55

 

26. květena v 8:20 byl na naší škole slavnostně zahájen projektový den věnovaný životu a dílu Williama Shakespeara, neboť uplynulo 400 let od úmrtí tohoto nejvýznamnějšího anglického dramatika.

Po slavnostním zahájení se žáci druhého stupně společně se svými učiteli ocitli v 16. století. Dozvěděli se řadu zajímavostí o autorovi a jeho díle pomocí prezentace, kterou si připravili žáci  Jakub Mikeska

 a  Martin Psota z 8. A. Tyto informace mohli využít v soutěžní části projektu. Na osmi stanovištích čekali na soutěžící družstva složena ze zástupců každého ročníku žáci, kteří vyhodnocovali správnost odpovědí. Zatímco soutěžící bojovali o prvenství, ostatní žáci připravovali plakáty k výzdobě školy.

První stupeň po zhlédnutí prezentace a zodpovězení soutěžních otázek, které byly odměněny sladkou odměnou, vytvářeli divadelní masky.

V 11: 45 se celá škola shromáždila  na hřišti ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže a přehlídce nejhezčích masek.

Vítězem soutěže, kde žáci prokazovali znalosti historické, zeměpisné, literární i jazykové, se stalo družstvo ve složení

6. ročník    Matěj  Madleňák

7. ročník    Veronika Romaněnková

8. ročník    Jakub Vrbka

9. ročník    Josef Šafář

Celý den provázela moderátorská dvojice Michal Novotný a Matěj Babič z 9. A. Atmosféra byla příjemně soutěživá, tvořivá a všichni si to náramně užil.

Již teď se těšíme na další projektové dny. Komu budou věnovány? Nechte se překvapit a sledujte naše webové stránky a Fb.

Táňa Hlavatá

Fotogalerie: Projektový den