Přihlášení obědů pro děti navštěvující ZŠ od 25.5.2020

21.05.2020 09:31

Žáci, kteří budou odebírat obědy ve školní jídelně musí být ke stravování přihlášeni. 

Přestože první informace byla, že s nástupem do školy budou ti, kteří na obědy chodili přihlášeni automaticky, nikdo netušil, že docházka bude dobrovolná na základě přihlášení a pokud by paní vedoucí školní jídelny automaticky přihlásila všechny, tedy i ty, co do školy nenastoupí, obědy by propadly. 

Co to pro vás znamená? 

Přihlaste prosím své dítě k obědům a nezapomínejte oběd v případě nepřítomnosti dítěte ve škole včas odhlásit.

Přeplatky budou započteny. Neodhlášená neodebraná strava se hradí v plné výši, nikoliv pouze z dotované částky.