Příběh obrazu

23.06.2015 08:42

Již po tři roky se žáci základních škol účastní soutěže Příběh obrazu.  Předmětem soutěže je namalovat obraz světoznámého autora na dané téma a napsat k němu příběh: popisující, co se na obraze odehrává, anebo vztahující se k představě, co asi vedlo autora k jeho vytvoření. Letošní téma znělo: Postava ve výtvarném umění. Letošní ročník soutěže byl pro naše žáky premiérovým a také velice úspěšným. Mezi velkou konkurencí uspěly v kategorii 8. a 9. ročníku dvě naše žákyně (ze tří oceněných)! Jsou jimi Anežka Jakubová  (8. A) a Gabriela Košťálová (9. A). Slavnostního vyhlášení se holky sice nemohly zúčastnit, ale o ceny rozhodně nepřišly. Vítězné příběhy si můžete přečíst na následujících stránkách. Blahopřejeme vítězkám a děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 9. A a také všem pedagogům za podporu a ochotu věnovat čas této soutěži.

Anna Šelongová